Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Kacpra Wasilewskiego

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport zawiadamiają, że w dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 12:15 w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, w sali 101, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Kacpra Wasilewskiego.

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

„Ocena zastosowania materiałów z pamięcią kształtu we wzmacnianiu konstrukcji historycznych”.

 

Promotor rozprawy:

  • Prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak  (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)

Promotor pomocniczy:

  • Dr inż. Wojciech Terlikowski  (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. inż. Lech Lichołai (Politechnika Rzeszowska)
  • Dr hab. inż. Monika Podwórna, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska)

 

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej w zakładce Awanse naukowe oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.