Psychologia Zarządzania Projektami w Budownictwie

Psychologia Zarządzania Projektami w Budownictwie

Informacje

Absolwent studiów uzyska wiedzę na poziomie zaawansowanym do zarządzania funkcjonowaniem przedsiębiorstw budowlanych, obejmującym zarządzanie firmą w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu i organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi w budownictwie z uwzględnieniem następujących aspektów:

  • psychologia ogólna,
  • psychologia organizacji i pracy,
  • przywództwo w warunkach zmian,
  • psychologiczne podstawy motywacji i motywowania do pracy,
  • zarządzanie stresem,
  • techniki rozwoju zawodowego,
  • zarządzanie ryzykiem w budownictwie,
  • etyka i profesjonalizm w budownictwie,
  • podstawowe umiejętności psychologiczne,
  • techniki negocjacyjne.

Kwiecień – grudzień, 12 dwudniowych zjazdów w piątki i soboty.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, z dostarczeniem kompletu oryginalnych i podpisanych dokumentów rejestracyjnych. Opłata 7800 zł.

Organizator

Wydział Inżynierii Lądowej

Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie

00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16
Tel.: +48 22 234-65-15

E-mail: sppsych@il.pw.edu.pl

Kierownik

Mariola Książek-Nowak

Mariola Książek-Nowak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 521
Tel.: +48 22 234-56-61
mariola.ksiazek@il.pw.edu.pl

Galeria