Prelekcje on-line w ramach WUT Urban Mobility Lab „Miasto 15-minutowe w praktyce”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych na Prelekcje on-line w ramach WUT Urban Mobility Lab „Miasto 15-minutowe w praktyce”. Prelekcje będą trwały do 30min, po każdej jest przewidziane ok. 30min na pytania i dyskusję.

Organizatorami warsztatów są koła naukowe Politechniki Warszawskiej: Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej KNIK, Wydział Inżynierii Lądowej oraz Koło Naukowe Architektury Kryzysu Klimatycznego KNAKK, Wydział Architektury

 

Prelekcje on-line:

Poniedziałek 20.05.2024, godz. 18:00-20:00

 • WSZĘDZIE BLISKO czyli o wczorajszych i dzisiejszych pomysłach na miasto 15 minutowe
  dr inż. arch. Anna Tofiluk, adiunkt, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
 • Doświadczenia z wprowadzania idei zrównoważonej mobilności na przykładzie Warszawy
  dr inż. Andrzej Brzeziński, adiunkt, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Poniedziałek 27.05.2024, godz. 18:00-20:00

 • Pleszew pierwsze 15-minutowe miasto w Polsce
  Arkadiusz Ptak, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
 • Komunikacyjny zielony pająk Wrocławia, pierwsza w Polsce interakcyjna mapa dostępności komunikacyjnej
  Monika Kozłowska-Święconek, Dyrektorka Biura Zrównoważonej Mobilności, Urząd Miejski Wrocławia

Poniedziałek 03.06.2024, godz. 18:00-20:00

 • Idea lokalnych centrów, czyli jak z Warszawy robić miasto 15-minutowe
  Anna Paź, Maciej Florczak, Piotr Gaweł, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, URZĄD M.ST. WARSZAWY
 • Modelowanie ruchu – narzędzie do świadomego kształtowania procesów miejskich
  Agnieszka Rogala, Account Executive, PTV Group

 

Link do spotkań z prelekcjami w Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa4734f8d4e604bdb87e8642b3fa6985a%40thread.tacv2/1713980955131?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22dbc53143-979f-47be-ab9e-7a9b29837b0f%22%7d