Poszukiwane osoby do pracy przy projekcie HYPERLOOP

Poszukiwane osoby do pracy przy projekcie HYPERLOOP

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej w związku z realizacją projektu HYPERLOOP

Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 

poszukuje 7 osób do prowadzenia prac badawczych.

Zgłoszenia (CV) należy składać do dnia 14.02.2020 w sekretariacie Zakładu Mostów i Dróg Szynowych,

pok. 451 – IV piętro Gmach IL, al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa,

telefon +48 228253572, fax. +48 22825 8946,

lub przesłać na adres e-mail: hyperloop@il.pw.edu.pl .

PRZEJDŹ DO OFERT PRACY.