Płatne staże, informacja dla firm

Płatne staże, informacja dla firm

NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca
Zadanie 18 „Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza– Innowacja– Realizacja Studencki Start -2”

 

W przypadku zainteresowania inicjatywą, prosimy o:

1.
Zapoznanie się z dokumentacją (regulamin oraz umowa)

2.
Wypełnienie Załącznika nr 4 do Regulaminu dostępnego na stronie:
https://www.il.pw.edu.pl/projekty-dydaktyczne/#NERW2-PW

3.
Przesyłanie dokumentów
na adres
staz.wil@il.pw.edu.pl
do dnia
11 czerwca 2021r.

 

 

Plakat informacyjny – Płatne staże dla firm (PDF)