Nowy konkurs w programie EURATOM

Nowy konkurs w programie EURATOM

Na stronie Komisji Europejskiej opublikowany został zaktualizowany Program Pracy na lata 2023 – 2025 dla programu EURATOM.

W wyniku wprowadzonych zmian i uaktualnień dostępny jest nowy konkurs:
European Fusion Industry Platform and preparation for a Public-Private Partnership on Fusion Energy (HORIZON-EURATOM-2024-NRT-01-01)

Aktualna wersja Programu Pracy znajduje się pod linkiem:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/euratom/wp-call/2023-2025/wp_euratom-2023-2025_en.pdf

Wydział Inżynierii Lądowej PW jest jednym z beneficjentów programu EURATOM.