Nagroda naukowa PW im. M. Wolfkego za wybitne publikacje naukowe

Nagroda naukowa PW im. M. Wolfkego za wybitne publikacje naukowe

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 15 listopada 2019 roku wręczono nagrodę naukową Politechniki Warszawskiej im. Mieczysława Wolfkego za wybitne publikacje naukowe zespołowi:
prof. dr hab. Tomasz Lewiński,
dr inż. Tomasz Sokół,
dr inż. Cezary Graczykowski (absolwent WIL PW, pracownik IPPT PAN).
Nagrodę przyznano za monografię „Michell Structures”, Springer 2019.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-95180-5