Decyzją Komitetu Naukowego XXXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej Awarie Budowlane, dr inż. Maja Kępniak zdobyła nagrodę za najlepszą prezentację na konferencji.

Konferencja jest cyklicznym wydarzeniem o szczególnym znaczeniu i prestiżu, które łączy świat praktyki inżynierskiej ze środowiskiem naukowym działających wspólnie na rzecz bezpieczeństwa sektora budowlanego. Od 2019 r. konferencja jest wydarzeniem międzynarodowym – International Conference on Structural Failures (ICSF).

Prezentowany referat pt. „Fibrobetonowa posadzka na wybiegu dla zwierząt w ZOO – trudności i błędy specyfikacji”, autorzy: Maja Kępniak, Piotr Woyciechowski, Paweł Łukowski.

Gratulujemy!