Konkurs architektoniczno-inżynierski Stowarzyszenia Producentów Betonów

Konkurs architektoniczno-inżynierski Stowarzyszenia Producentów Betonów

W dniach 14-16.05.2024 r. zespół Politechniki Warszawskiej wziął udział w Maratonie BIM, którego częścią była prezentacja projektu konkursowego w ramach drugiej edycji ogólnopolskiego architektoniczno-inżynierskiego konkursu pod nazwą „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ”. Zadaniem uczestników konkursu był „Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski nowoczesnego centrum technologicznego wraz z kompleksem biurowym, będącym siedzibą Stowarzyszenia Producentów Betonów, na działce w Porcie Żerańskim w Warszawie”, uwzględniający zastosowanie dwóch podstawowych technologii: prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Producentów Betonów, redakcja magazynu Builder oraz partnerzy: APA Wojciechowski Architekci – partner merytoryczny i WSC Witold Szymanik – partner technologiczny. W rywalizacji wzięło udział 10 zespołów z uczelni technicznych w Polsce.

W konkursie bierze udział Zespół projektowy Politechniki Warszawskiej w składzie:
Wydział Architektury: Miachał Sierżęga, Jakub Kaczmarczyk,
Wydział Inżynierii Lądowej: Majchrzak Mariusz, Marek Koryciński,
Opiekunowie: dr inż. arch. Anna Tofiluk (WA), dr inż. Piotr Knyziak (WIL). Opiekunów wspomagał merytorycznie mgr inż. arch. Rafał Bujnowski (WIL).

Kapituła konkursu kontynuuje prace, w najbliższym czasie podejmie decyzję o wyborze zwycięzców na podstawie oceny przedstawionych prac i ich prezentacji. Wręczenie nagrody Grand Prix i prezentacja nagrodzonej pracy przez zwycięski zespół odbędzie się podczas Konferencji SPB w terminie 7-9.10.2024r. Materiały z wydarzenia, projekty wszystkich zespołów ukażą się na stronie i w wydawnictwach Builder Polska.

Poniżej przedstawiamy plansze konkursowe i film z wizualizacją projektu naszego zespołu. Trzymamy kciuki za Nasz zespół !!!  Projekt zespołu Politechniki Warszawskiej był jednym z wyróżniających się zarówno w zakresie koncepcji architektonicznej jak i  rozwiązań konstrukcyjnych.

Film (oryginalny rozmiar 2.45 GB):  Serce Żerania – Siedziba Stowarzyszenia Producentów Betonów – Zespół PW 2024 (youtube.com)

Plansze konkursowe: