Kampania antywirusowa Biura ds. Promocji i Informacji PW

Kampania antywirusowa Biura ds. Promocji i Informacji PW

Więcej informacji na dedykowanej stronie o funkcjonowaniu Uczelni w czasie pandemii:
https://pw.edu.pl/COVID-19