IV Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdysycplinarnych Metod Badawczych – 26-29 września, ECEG.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskim Sympozjum Geointerdysycplinarnych Metod Badawczych, które odbędzie się w dniach 26-29 września 2022 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) w Chęcinach. (https://www.eceg.uw.edu.pl).

GeoSym2022 organizowane jest przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Bieżąca edycja Sympozjum obejmie zagadnienia:

  • Innowacyjne kierunki badania środowiska geologicznego i inżynierskiego
  • Zrównoważony rozwój a środowisko geologiczne
  • Geozagrożenia – identyfikacja procesów oraz modelowanie zjawisk
  • Rekonstrukcja środowiska naturalnego człowieka i jego aktywności w badaniach geoarcheologicznych
  • Perspektywy i wyzwania dla ochrony dziedzictwa geologicznego i kulturowego
  • Zastosowanie metod geofizycznych w badaniach geośrodowiskowych i inżynierskich
  • Aktualne aspekty rozpoznania podłoża budowlanego
  • Zastosowanie technik teledetekcyjnych w ocenie geośrodowiska i obiektów inżynierskich
  • Współpraca obiektu budowlanego z podłożem

Wszystkich zainteresowanych tematyką Sympozjum zapraszamy do zaprezentowania najnowszych wyników Państwa badań. W ramach konferencji odbędą się sesje referatowe i sesja posterowa oraz warsztaty.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na:

 

Rejestracja  będzie odbywała się poprzez stronę Sympozjum: http://geosym.geo.uw.edu.pl/rejestracja/
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: geosympozjum@uw.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!