Informacje o Zespole

Stanisław Wierzbicki

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 219
Tel.: +48 22 234-65-60
s.wierzbicki@il.pw.edu.pl

Zespół prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu konstrukcji metalowych i zespolonych stalowo-betonowych, budownictwa metalowego specjalnego i przemysłowego, a także konstrukcji metalowo-szklanych oraz wykonawstwa i montażu konstrukcji metalowych, na studiach I i II stopnia. Ważną część działalności dydaktycznej stanowi prowadzenie prac dyplomowych, z których wiele było nagrodzonych i wyróżnionych.

Wioleta Barcewicz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 220
Tel.: +48 22 825-52-49
w.barcewicz@il.pw.edu.pl

Anna Barszcz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 217
Tel.: +48 22 234-65-76
a.barszcz@il.pw.edu.pl

Marian Giżejowski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 215
Tel.: +48 22 825-84-21
m.gizejowski@il.pw.edu.pl

Jerzy Idzikowski

dr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 247
Tel.: +48 22 234-66-58
j.idzikowski@il.pw.edu.pl

Paweł Król

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 249
Tel.: +48 22 234-66-48
p.krol@il.pw.edu.pl

Maciej Cwyl

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 218
Tel.: +48 22 234-57-46
m.cwyl@il.pw.edu.pl

Magdalena Papadopoulos-Woźniak

mgr inż.
Asystent

Pokój: 221
Tel.: +48 22 234-65-61
m.papadopoulos@il.pw.edu.pl

Mirosław Siennicki

dr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 250
Tel.: +48 22 234-65-67
m.siennicki@il.pw.edu.pl

Zbigniew Stachura

mgr inż.
Asystent

Pokój: 248
Tel.: +48 22 234-62-61
z.stachura@il.pw.edu.pl

Stanisław Wierzbicki

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 219
Tel.: +48 22 234-65-60
s.wierzbicki@il.pw.edu.pl

Izabela Wójcik-Grząba

dr inż.
Asystent

Pokój: 221
Tel.: +48 22 234-65-61
i.wojcik@il.pw.edu.pl

Główne kierunki działalności naukowej Zespołu Konstrukcji Metalowych:

 • konstrukcje metalowe i zespolone stalowo-betonowe;
 • podstawy naukowe oceny bezpieczeństwa, metod projektowania i normalizacji;
 • stateczność elementów i konstrukcji metalowych i zespolonych stalowo-betonowych;
 • monitorowanie stanu technicznego konstrukcji;
 • analizy oraz badania konstrukcji pod obciążeniami klimatycznymi i wyjątkowymi;
 • bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji metalowych;
 • konstrukcje i fasady metalowo-szklane;
 • zagadnienia konstrukcyjne w energetyce.

Zakres proponowanych przez Zespół Konstrukcji Metalowych usług naukowo-badawczych:

 • ekspertyzy naukowo-techniczne dotyczące konstrukcji i fasad;
 • ocena przyczyn awarii i katastrof budowlanych;
 • wydawanie opinii technicznych na potrzeby instytucji państwowych i jednostek prywatnych;
 • opinie dotyczące oceny projektów dotyczących obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i specjalnych o konstrukcji metalowej, zespolonej i mieszanej;
 • opracowania dotyczące monitoringu konstrukcji;
 • nietypowe opracowania projektowe dotyczące konstrukcji, modernizacji oraz rewitalizacji obiektów o metalowych, zespolonych i mieszanych ustrojach nośnych;
 • nadzory przy realizacji obiektów budowlanych na etapach ich projektowania, wykonania i montażu.
Pozostałe jednostki w ramach Instytutu