Konkurs FÖRDERPREIS BETON CENTRAL EUROPE 2022

Badania i rozwój, aby budować lepszą przyszłość

 

CEMEX ogłosił konkurs FÖRDERPREIS BETON CENTRAL EUROPE 2022. Celem konkursu jest promocja rozwoju produkcji, procesów i zastosowania betonu oraz konstrukcji betonowych. Projekty konkursowe powinny wyznaczać rozwiązania dotyczące ulepszenia cech charakterystycznych dla materiałów budowlanych, ich jakości, efektywności kosztowej, ekologii oraz aspektów technologicznych betonu i konstrukcji betonowych.

 

UCZESTNICY

Do udziału w konkursie zapraszamy praktyków i naukowców z firm budowlanych oraz naukowców z uniwersytetów i instytutów zajmujących się badaniami nad materiałami budowlanymi. Projekty konkursowe, których współautorstwo przypisywane jest profesorom uczelni wyższych, zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

Zwycięzca konkursu zaprezentuje swój projekt oraz koncepcję jego realizacji podczas wydarzeń naukowych i technicznych organizowanych przez CEMEX.

 

NAGRODA PIENIĘŻNA

Nagrodą pieniężną w konkursie jest 10,000 EURO

 

WARUNKI

www.cemex.pl/forderpreis-beton
Data zamknięcia naboru: 15.06.2022

Förderpreis Beton – broszura (pdf)