Dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. uczelni, ukończył roczny kurs „Sustainable Pavement Systems”

Dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. uczelni, ukończył roczny kurs „Sustainable Pavement Systems”

Dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. uczelni, ukończył roczny kurs dotyczący projektowania i eksploatacji zrównoważonych nawierzchni drogowych „Sustainable Pavement Systems” prowadzony przez Federal Highway Administration (FHWA).