Zgodnie z decyzją Rektora nr 7/2022,
od 24 stycznia do 22 lutego 2022 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy i inne zaliczenia odbywają się w trybie zdalnym.
W pozostałych kwestiach związanych z funkcjonowaniem PW w czasie pandemii obowiązuje zarządzenie Rektora nr 110/2021.