Decyzja nr 50/2021 (z 29 października 2021 roku)

Decyzje Dziekana w sprawie wprowadzenia zasad postępowania, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego studentów, doktorantów i pracowników na Wydziale Inżynierii Lądowej PW.

Zgodnie z wprowadzoną zmianą osoby, które przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę, mogą wejść do Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej, a Nauczyciele mogą prowadzić zajęcia w trybie stacjonarnym.

 

Decyzja Dziekana nr 50 z 29 października 2021
Download 53.5 KB
Decyzja Dziekana nr 41 z 30 wrzesnia 2021
Download 1.9 MB