Asfaltowa droga z recyklingu

Asfaltowa droga z recyklingu

W ramach projektu prowadzonego z firmą LOTOS Asfalt Wydział Inżynierii Lądowej opracowuje technologię lepiszcza asfaltowego, które pozwoli na ponowne wykorzystanie materiałów pochodzących z remontów dróg.

Naukowcy z PW prowadzą badania, w ramach których mają być wyselekcjonowane specjalne dodatki do nowego typu lepiszcza asfaltowego. Dzięki niemu będzie możliwe poprawienie parametrów lepiszcza z recyklingu i uzyskanie wymaganej jakości mieszanek mineralno-asfaltowych, wyprodukowanych ze zwiększoną ilością materiałów pozyskanych z remontowanych nawierzchni asfaltowych.

Podstawową zaletą nowego materiału ma być jego jakość i szerokie spektrum działania. Nawierzchnia drogowa z zastosowaniem nowego lepiszcza oraz materiału z recyklingu nie będzie się różniła od tej, która powstaje w całości z nowych materiałów – zaznacza dr hab. inż. Jan Król, prof. PW.

Twórcy projektu zakładają, że do nowych warstw nawierzchni może być przeznaczone aż 30% materiału z rozbiórki i remontów dróg. Skala wykorzystania takiego surowca w Stanach Zjednoczonych czy krajach Europy Zachodniej jest większa, jednak projekt naukowców z Politechniki Warszawskiej i specjalistów z LOTOS-u stanowi ważny krok w stronę realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Zastosowanie opracowywanego asfaltu pozostawi dużo mniejszy ślad węglowy niż nawierzchnie stworzone z nowych materiałów budowlanych.

Zakończenie projektu badawczo-rozwojowego “Asfalty do recyklingu” jest zaplanowane na 2023 rok.