Stypendysta/Doktorant w projekcie badawczym NCN

Komisja Stypendialna ws. zatrudnienia Stypendysty/Doktoranta w projekcie badawczym NCN:

Scalenie zagadnień projektowania optymalnego topologii konstrukcyjnej oraz optymalnego wyboru charakterystyk materiałowych. Podstawy teoretyczne i metody numeryczne nr 2019/33/B/ST8/00325 w rozstrzygnięciu konkursu podjęla decyzję o zatrudnieniu mgra inż. Karola Bołbotowskiego w w/w projekcie badawczym.

Protokół Komisji Stypendialnej