Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani mgr. inż. Edyty Kowalskiej

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport zawiadamiają, że w dniu 22 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, w sali 101, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr. inż. Edyty Kowalskiej.

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

„Badania właściwości mechanicznych i charakterystyk dynamicznych konstrukcji murowych w diagnozowaniu uszkodzeń”.

 

Promotor rozprawy:

  • Prof. dr hab. inż. Leszek Małyszko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Promotor pomocniczy:

  • Dr inż. Piotr Bilko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz (Politechnika Wrocławska)
  • Dr hab. inż. Ryszard Walentyński, prof. uczelni (Politechnika Śląska)

 

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej w zakładce Awanse naukowe oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.