Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Radosława Oleszka

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport zawiadamiają, że w dniu 1 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Radosława Oleszka.

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

„,Rezerwy nośności betonowych obiektów mostowych, a ich modele obliczeniowe”.

 

Promotor rozprawy:

Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)

 

Recenzenci:

  1. Prof. dr hab. inż. Czesław Machelski (Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego)
  2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski  (Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Lądowego i Środowiska)

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 29.11.2021 r. do godz. 14:00 wysyłając informację na adres e mail: komisja.doktorska@il.pw.edu.pl

Przed rozpoczęciem publicznej obrony do osób zainteresowanych zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania w platformie MS Teams.

 

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej w zakładce Awanse naukowe oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Doktorat_R.Oleszek
Download 27.1 MB
Doktorat_R.Oleszek_Streszczenie
Download 362.1 KB
Doktorat_R.Oleszek_Streszczenie_ANG
Download 330 KB
Przewód doktorski mgr inz. R. Oleszka - recenzja 1 - prof. K. Żółtowski
Download 799.3 KB
Przewód doktorski mgr inż. R. Oleszka - recenzja 2 - prof. Cz. Machelski
Download 3 MB
Zaproszenie
Download 101.7 KB