Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Karola Chilmona

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport zawiadamiają, że w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 14:00 w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, w sali 101, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Karola Chilmona.

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

„Ocena możliwości wykorzystania w kompozytach budowlanych spoiwa żużlowego aktywowanego wapnem palonym”.

 

Promotor rozprawy:

  • Prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)

Promotor pomocniczy:

  • Dr inż. Beata Jaworska (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
  • Dr hab. inż. Waldemar Pichór, prof. uczelni (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

 

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej w zakładce Awanse naukowe oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.