Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Bartosza Grzeszykowskiego

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport zawiadamiają, że w dniu 5 listopada 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Bartosza Grzeszykowskiego.

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych na ciągliwość słupów ściskanych osiowo”.

 

Promotor rozprawy:

prof. dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)

 

Promotor pomocniczy:

dr inż. Aleksander Szwed (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)

 

Recenzenci:

  1. prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski (Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury)
  2. dr hab. inż. Urszula Radoń, prof. PŚk  (Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury).

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie stacjonarnej w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w Warszawie w sali 101, przy ul. Armii Ludowej 16.

 

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej w zakładce Awanse naukowe oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Przewód doktorski B. Grzeszykowskiego recenzja rozparwy prof. A.Kozłowskiego
Download 794.4 KB
Przewód doktorski B. Grzeszykowskiego recenzja rozprawy prof. U.Radoń
Download 515.4 KB
Przewód doktorski B. Grzeszykowskiego rozprawa doktorska
Download 26.5 MB
Przewód doktorski B. Grzeszykowskiego zawiadomienie o publicznej obronie
Download 290.2 KB