Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Andrzeja Rutkiewicza

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport zawiadamiają, że w dniu 27 listopada 2023 r. o godz. 12:15 w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, w sali 101, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Andrzeja Rutkiewicza.

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

„Eksperymentalne i numeryczne badania konstrukcji tensegrity w projektowaniu wież”.

 

Promotor rozprawy:

  • Prof. dr hab. inż. Leszek Małyszko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Recenzenci:

  • Dr hab. inż. Paulina Obara, prof. uczelni (Politechnika Świętokrzyska)
  • Dr hab. inż. Jacek Szafran, prof. uczelni (Politechnika Łódzka)

 

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej w zakładce Awanse naukowe oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.