Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskej  mgr. inż. Cezarego Kraśkiewicza

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskej mgr. inż. Cezarego Kraśkiewicza

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport

uprzejmie informują, że dyskusja nad rozprawą doktorską 

mgr. inż. Cezarego Kraśkiewicza

zatytułowaną:

 „Identyfikacja i dobór cech materiałowych wybranych izolatorów wibroakustycznych w systemach konstrukcji dróg szynowych”

odbędzie się w dniu 29.09.2020 r. o godzinie 11.00, w trybie zdalnym.

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak

Promotor pomocniczy: dr inż. Wojciech Oleksiewicz

Recenzenci:

dr hab. inż. Piotr Kisielewski, prof. PK

dr hab. inż. Marek Krużyński, prof. PWr

Z rozprawą doktorską oraz opiniami Recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, w Gmachu Głównym PW, Warszawa, Plac Politechniki 1, a także na stronie internetowej WIL w zakładce Awanse naukowe oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie, proszone są o zgłoszenie swojego udziału najpóźniej do dnia 25.09.2020 r. do godz. 16.00, wysyłając swoje zgłoszenie na adres e-mail: komisja.doktorska@il.pw.edu.pl.