Unikalne kompetencje WIL w zakresie oceny bezpieczeństwa obiektów jądrowych

Unikalne kompetencje WIL w zakresie oceny bezpieczeństwa obiektów jądrowych

W tym roku Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) zatwierdził raport z okresowej oceny bezpieczeństwa (PSR, z ang. Periodic Safety Review) reaktora badawczego MARIA. Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jako operator reaktora musiało dokonać samooceny pod kątem spełnienia krajowych i międzynarodowych wymagań bezpieczeństwa oraz aktualności jego dokumentacji eksploatacyjnej. Do współpracy pod kątem oceny i analizy bezpieczeństwa betonowych elementów konstrukcyjnych osłon reaktora MARIA zaproszono zespół z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (WIL PW) kierowany przez dr inż. Tomasza Piotrowskiego, w którego skład wchodzili dr inż. Piotr Prochoń oraz dr inż. Kamil Załęgowski.

Już w 2018 roku zespół WIL PW, we współpracy z prof. dr hab. inż. Michałem A. Glinickim z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej akademii Nauk (IPPT PAN) opracował na zlecenie NCBJ „Procedury zarządzania procesem starzenia konstrukcji betonowych Reaktora MARIA”. Na podstawie opracowanych procedur w 2019 roku zespół WIL PW wykonał badania „Diagnostyki okresowej konstrukcji betonowych Reaktora MARIA w ramach Programu Zarzadzania Procesami Starzenia”.  Badanie te były pierwszym tak kompleksowym podejściem do oceny bezpieczeństwa konstrukcji osłony biologicznej i obudowy bezpieczeństwa reaktora MARIA w Świerku.

Wydane przez NCBJ listy referencyjne potwierdzają, że Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej jest prawdopodobnie jedynym w Polsce podmiotem posiadającym tak specjalistyczne kompetencje w zakresie oceny bezpieczeństwa obiektów jądrowych w Polsce. Głęboko wierzymy, że przyczynią się one do sprawnej realizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej i budowy w najbliższej przyszłości pierwszej elektrowni jądrowej w naszym kraju.

Linki:
https://www.ncbj.gov.pl/aktualnosci/bezpieczna-praca-reaktora-maria-potwierdzona
https://paa.gov.pl/aktualnosc-572-prezes_paa_zatwierdzil_raport_z_oceny.html

Film o reaktorze MARIA:
https://www.youtube.com/watch?v=JSgyYTqTKvE

Listy referencyjne:
List refencyjny NCBJ
List refencyjny NCBJ