Pełnomocnicy Dziekana

Małgorzata Muszyńska-Małczak

mgr
Kustosz

Pokój: 436
Tel.: +48 22 234-64-56
m.muszynska-malczak@il.pw.edu.pl

Andrzej Oniszczuk

mgr
specjalista

Maria Szymańska

specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 451
Tel.: +48 22 825-35-72
Tel.: +48 22 234-65-43
Fax.: +48 22 825-89-46
m.szymanska@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Izabela Lachowicz

specjalista administracyjny

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Fax.: +48 22 825-65-32
i.lachowicz@il.pw.edu.pl

Wiesława Kalisiewicz

mgr
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 324
Tel.: +48 22 234-57-48
w.kalisiewicz@il.pw.edu.pl

Krzysztof Ziętkowski

mistrz

Pokój: 538
Tel.: +48 22 234-15-39
k.zietkowski@il.pw.edu.pl

Jarosław Medyński

mgr inż.
Kierownik laboratorium

Pokój: 533b
Tel.: +48 22 234-64-86
j.medynski@il.pw.edu.pl

Katarzyna Zaręba

mgr
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 111
Tel.: +48 22 234-65-95
Tel.: +48 22 825-59-37
Fax.: +48 22 825-88-99
biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

Tomasz Dubilis

mgr inż.
główny specjalista ds. informatyki

Pokój: 18b
Tel.: +48 22 234-65-32
Tel./fax.: +48 22 825-72-39
t.dubilis@il.pw.edu.pl

Skip to content