Sukces studentów na konferencji Konstruktor 2019

Sukces studentów na konferencji Konstruktor 2019

W dniach 27-29 września 2019 r. w Boguszowie-Gorcach odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Wydziałów Budownictwa Konstruktor 2019. Organizatorami wydarzenia byli: Politechnika Wrocławska – Katedra Konstrukcji Budowlanych oraz Koło Naukowe Młodych Menadżerów Budownictwa działające przy Politechnice Wrocławskiej.

Członkowie Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych już po raz trzeci reprezentowali Politechnikę Warszawską na tej Konferencji, przygotowując wraz z pomocą opiekuna Koła dr inż. Maciej Cwyla cztery referaty:

  • inż. Dawid Cichy, Michalina Nawrotek, Piotr Kalbarczyk

System wykrywania przekroczeń warunków nośności w stalowych konstrukcjach hal przemysłowych

  • inż. Izabela Dmowska, inż. Jan Stępniewski

Analiza i badania ściskanych prętów aluminiowych z uwzględnieniem mimośrodowej pracy pręta wg PN-EN 1999-1-1

  • mgr inż. Tadeusz Zwoliński, mgr inż. Marek Żak

Ocena wytrzymałości i propozycja wzmocnienia konstrukcji stalowego silosu na popiół

  • inż. Anna Kaczmarczyk, inż. Lidia Komorowska

Konstrukcje diagonalne jako przykład nowoczesnych rozwiązań strukturalnych

 W konkursie referatów III miejsce zdobyli: inż. Dawid Cichy, Michalina Nawrotek oraz Piotr Kalbarczyk, którym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W trakcie Konferencji dla 70 słuchaczy zaprezentowano łącznie 17 referatów, które były na naprawdę wysokim poziomie, tym bardziej więc cieszy nas sukces naszych członków Koła. Tematyka referatów obejmowała zagadnienia z zakresu projektowania konstrukcji betonowych, metalowych, drewnianych i murowych oraz problemy związane ze sposobami wznoszenia i eksploatacją konstrukcji inżynierskich. Przedstawiono również liczne wyniki badań naukowych materiałów i elementów konstrukcyjnych, a także analiz numerycznych i modelowania komputerowego konstrukcji inżynierskich.

Pragniemy serdecznie podziękować organizatorom za trud pracy włożony w organizację tego wydarzenia oraz cieszymy się niezmiernie, że mogliśmy spędzić wspólnie te dni w tak niezwykłej atmosferze. Była to dla nas świetna okazja, aby móc wymienić się wiedzą oraz doświadczeniem!

Z tego miejsca również w imieniu całego Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych chcielibyśmy złożyć podziękowanie za wsparcie ze strony Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Reynaers Aluminium Sp. z o.o., bez którego wyjazd na tę Konferencję byłby niemożliwy.