Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem

Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem

Poszukujemy specjalistów do realizacji prac w ramach projektu Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem

Warunki:

 • Praca w ramach umów cywilnoprawnych – zlecenie / umowy o dzieło.
 • Wynagrodzenie – prosimy o wpisanie stawki gdozinowej w załączniku nr 1 Formularz ofertowy. W przypadku przekroczenia stawki przewidzianej w kosztorysie Zamawiający dopuszcza jej negocjację. W przypadku, gdy stawka będzie nie zadowalająca oferent ma prawo do odstąpienia od realizacji prac.
 • Okres realizacji prac to 01.05.2020 – 30.06.2021 (planowane wydłużenie w związku z epidemią koronawirusa)

Prosimy również o podpisanie formie skanów oświadczeń (załącznik nr 2 i 3) i przesłanie razem z Załącznikiem nr 1 oraz CV do dnia 14.04.2020 na adres p.nowak@il.pw.edu.pl. W załączniku nr 1 należy podać, o które stanowisko oferent się ubiega.

 

Wymagania wspólne dla wszystkich stanowisk:

 • Język polski – ojczysty
 • Język angielski – co najmniej B2
 • Działanie w organizacjach studenckich – dodatkowy atut
 • Podstawowa wiedza z zakresu IoT
 • Doświadczenie w pracy w branży IT
 • Dyspozycyjność pon-pt godz 8-20
 • prawo jazdy kat.B

 

Wymagania dodatkowe:

STANOWISKO 1 -Programista systemów wbudowanych

 • Znajomość Technologii: ESP32, DWM1000, Ultra wideband, FreeRTOS
 • Umiejętności w programowaniu w językach: C++, Python, Java,
 • Obsługa programów: Gti, Shell, KiCad

 

STANOWISKO 2 – Full stack developer

 • Umiejętności w programowaniu w językach: C++, Python, Java,JavaScript, ReactJS
 • Obsługa programów/platform: MATLAB, Flutter, Linux, Windows OS, Arduino, Raspberry Pi, Autodesk Fusion 360

 

STANOWISKO 3 – UX Designer/Koordynator IT

Obsługa programów/platform:  Fusion 360; Figma; Autocad; Trello;  Basecamp; Draw.io

Doświadczenie:

 • Doświadczenie w projektowaniu UX.
 • Doświadczenie w koordynowanie prac w projektach prowadzonych przy PW.
 • Doświadczenie w koordynowanie prac w projektach komercyjnych w ramach pracy zawodowej.
 • Doświadczenie w zarządzaniu organizacją
 • Modelowanie procesów
 • Znajomość zwinnych stylów zarządzania

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Ecosmart

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu – Ecosmart

Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku powiązań – Ecosmart