Zadanie nr 40 – certyfikowane szkolenia dla Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiono dokładny opis poszczególnych szkoleń, w tym zakres merytoryczny oraz zakres.

 

 • Rynkowy koszt kompletu szkoleń to około 10 000,00 zł, ale dla wszystkich studentów WIL PW są one opłacone w ramach projektu NERW.
 • Każde szkolenie kończy się uzyskaniem imiennego certyfikatu, który będzie stanowił cenny punkt w Państwa CV.
 • Każdy student licząc od trzeciego roku studiów inżynierskich wzwyż (aż do końca studiów magisterskich) może wziąć udział w dowolnym szkoleniu (czyli łącznie można zdobyć cztery certyfikaty – po jednym z każdego kursu).
 • Zajęcia rozpoczynamy, z powodu pandemii on-line, ale kolejne spotkania, w miarę możliwości będziemy starali organizować się w formie hybrydowej (dla chętnych w formie stacjonarnej +on-line).
 • Poniżej przedstawiamy pełny harmonogram szkoleń wraz z efektami pierwszych zapisów.
 • Zapisy są cały czas otwarte, więc jeśli jeszcze ktoś nie skorzystał z możliwości zarezerwowania wybranych szkoleń, to wciąż może to zrobić korzystając z linku i tokena:
  https://ankietyzacja.il.pw.edu.pl/index.php/482856
  token: NERWZAPISY
 • Zajęcia w terminie grupy 4 są dedykowane studentom niestacjonarnym (proszę pospieszyć się z zapisami, ponieważ szkolenie pod kątem uprawnień rusza już w tą sobotę).
 • W przypadku nieobecności, będziemy starali się Państwu zapewnić nagranie spotkania lub możliwość „odrobienia” zajęć z inną grupą.
 • Istnieje możliwość przepisywania się pomiędzy grupami – prośbę taką należy zgłosić na adres mailowy: nerw@il.pw.edu.pl
 • W zaprezentowanym harmonogramie możliwe są zmiany, w tym łączenie grup (w przypadku zajęć on-line grupy będą połączone, zaś w przypadku zajęć hybrydowych odbędą się one w oddzielnych salach).
 • W przypadku jakichkolwiek pytań, uprzejmie proszę o kontakt na adres mailowy: nerw@il.pw.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy do wykorzystania tej szansy, którą udało się nam dla Państwa stworzyć!

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, wszystkie szkolenia będą prowadzone on-line do odwołania. Linki do poszczególnych szkoleń zostaną do Państwa przesłane na dzień przed szkoleniem na Państwa adresy mailowe podane przy rejestracji na szkolenia.

Aktualizacja list osób zapisanych na szkolenia – patrz niżej!

Zakresy tematyczne (kliknij by rozwinąć):

Czas trwania:
3 weekendy po 15 godzin zajęć

Zakres tematyczny:

 • Prawo budowlane
 • Certyfikacja, aprobaty, dopuszczenie do obrotu, normy
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Użytkowanie budynków. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
 • Dozór techniczny. Pozwolenia na budowę. Rozbiórki. Prawo geodezyjne
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny
 • Ustawa o samorządach zawodowych
 • BHP. Przepisy Ppoż. Konstrukcje budowlane
 • Przepisy dot. instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych
 • Przepisy dot. instalacji gazowych
 • Sieci, instalacje i urządzenia wodno-kanalizacyjne i ochrona środowiska
 • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • Drogi i mosty

Czas trwania:
2 weekendy po 15 godzin zajęć

Zakres tematyczny:

 • Podstawy ekonomii w budownictwie
 • Prawo gospodarcze w działalności inwestycyjno-budowlanej
 • Podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie
 • Marketing w budownictwie
 • Zarządzanie potencjałem ludzkim
 • Zarządzanie finansami w działalności gospodarczej budownictwa
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych
 • Przetargi na usługi budowlane
 • Negocjowanie i zawieranie kontraktów
 • Przygotowanie procesów realizacji budowy
 • Sterowanie przebiegiem realizacji budowy

Czas trwania:
2 weekendy po 15 godzin zajęć

Zakres tematyczny:

 • Zagadnienia prawne związane z BHP
 • Plan BiOZ oraz zarządzanie placem budowy
 • BHP przy robotach na wysokości
 • BHP przy robotach typowych
 • BHP przy robotach nietypowych i specjalistycznych
 • BHP w budownictwie infrastrukturalnym
 • BHP przy narzędziach, urządzeniach i instalacjach elektrycznych
 • Analiza czynników ryzyka
 • Zarządzanie BHP na etapie przygotowania inwestycji
 • BHP przy robotach remontowych, rozbiórkowych i wyburzeniowych

Czas trwania:
1 weekend – 16 godzin zajęć

Zakres tematyczny:

 • Prezentacja nt. możliwości programu;
 • Aplikacja wspomagająca Allmenu / Services;
 • Przypisywanie klawiszy skrótów;
 • Interfejs użytkownika;
 • Konfiguracja powierzchni rysunkowej;
 • Struktura organizacji warstw;
 • Osobne zapisywanie warstw;
 • Scentralizowane zapisywanie warstw;
 • Ustawienia dla warstw i kalek;
 • Lokalizacja zapisywania warstw;
 • Definiowanie wysokości obiektów;
 • Szybkie wymiarowanie:
  • Metoda 1. Szybkie sprawdzenie;
  • Metoda 2. Szybkie naniesienie kilku linii wymiarowych;
  • Metoda 3. Szybkie naniesienie wielu linii wymiarowych;
 • Automatyzacja procesu projektowania na przykładowym projekcie;
 • Wskazówki dla przyspieszenia pracy programu.
 • Przejście 2D ->3D;
 • Modelowanie przy użyciu funkcji z modułów dodatkowych w celu tworzenia nieregularnych kształtów (do 5 przykładów);
 • Tworzenie elementów architektonicznych o nieregularnym kształcie, posiadających wszystkie niezbędne właściwości dla wymiany obiektem;
 • Organizacja projektu;
 • Stworzenie projektu;
 • Stworzenie struktury projektu;
 • Generowanie siatki osi;
 • Modelowanie ścian;
 • Dodawanie otworów oraz wstawianie drzwi i okien;
 • Modelowanie słupów;
 • Prezentacja nt. możliwości programu;
 • Aplikacja wspomagająca Allmenu / Services;
 • Przypisywanie klawiszy skrótów;
 • Interfejs użytkownika;
 • Konfiguracja powierzchni rysunkowej;
 • Struktura organizacji warstw;
 • Osobne zapisywanie warstw;
 • Scentralizowane zapisywanie warstw;
 • Ustawienia dla warstw i kalek;
 • Lokalizacja zapisywania warstw;
 • Definiowanie wysokości obiektów;
 • Szybkie wymiarowanie:
  • Metoda 1. Szybkie sprawdzenie;
  • Metoda 2. Szybkie naniesienie kilku linii wymiarowych;
  • Metoda 3. Szybkie naniesienie wielu linii wymiarowych;
 • Automatyzacja procesu projektowania na przykładowym projekcie;
 • Wskazówki dla przyspieszenia pracy programu.
 • Przejście 2D ->3D;
 • Modelowanie przy użyciu funkcji z modułów dodatkowych w celu tworzenia nieregularnych kształtów (do 5 przykładów);
 • Tworzenie elementów architektonicznych o nieregularnym kształcie, posiadających wszystkie niezbędne właściwości dla wymiany obiektem;
 • Organizacja projektu;
 • Stworzenie projektu;
 • Stworzenie struktury projektu;
 • Generowanie siatki osi;
 • Modelowanie ścian;
 • Dodawanie otworów oraz wstawianie drzwi i okien;
 • Modelowanie słupów;
 • Wymiarowanie konstrukcji;
 • Modelowanie nadproży;
 • Modelowanie schodów;
 • Modelowanie wieńców stropowych;
 • Modelowanie stropów i ich komponentów, przebicie w stropie;
 • Modelowanie fundamentów;
 • Modelowanie konstrukcji dachu;
 • Automatyczne stworzenie opisu pomieszczeń i dodanie warstw wykończeniowych;
 • Opracowanie arkuszy dla dokumentacji technicznej;
 • Raporty w Allplan – omówienie;
 • Wyposażenie pokoi, dodanie obiektów inteligentnych;
 • SmartParts oraz PythonParts;
 • Podstawowe ustawienia dla wizualizacji;
 • Modyfikacja ustawień dotyczących zbrojenia/ dostosowanie do Polskiego rynku;
 • Zbrojenie podstawowych elementów konstrukcyjnych (belka, słup) przy pomocy gotowych komponentów;
 • Zbrojenie kilku elementów konstrukcji przy pomocy funkcji Kształt pręta i Licytuj;
 • Konstruowanie elementów z biblioteki Konstrukcja 3D;
 • Tworzenie obiektów inteligentnych;
 • Pyhonparts z dalszym ich konstruowaniem;
 • Rozłożenie prętów w elementach powierzchniowych;
 • Zbrojenie elementów powierzchniowych siatkami;
 • Zbrojenie elementów powierzchniowych o nieregularnym kształcie;
 • Zbrojenie otworów w elemencie powierzchniowym;
 • Zmiany długości oraz kształtu prętów zbrojeniowych;
 • Modyfikacja wprowadzonego zbrojenia;
 • Zbrojenie elementów o nieregularnym kształcie, wzdłuż jednej krawędzi;
 • Zbrojenie elementów o nieregularnym kształcie, wzdłuż jednocześnie kilku krawędzi;
 • Opracowanie arkuszy dla dokumentacji technicznej;
 • Niektóre możliwości automatyzacji procesu projektowania;
 • Dodatkowe możliwości przedstawienia wyników pracy;
 • Dodanie możliwości szybkiego dostępu do powtarzalnych operacji, przepisanie informacji dla projektu i elementów;
 • Dodanie możliwości szybkiego dostępu do powtarzalnych operacji, przepisanie informacji dla projektu i elementów;
 • Zwiększony poziom automatyzacji procesu projektowania, automatyzacja również przy opracowaniu arkusza, zestawień oraz innej dokumentacji;
 • Stworzenie własnych (dostosowanych) legend przy opracowaniu dokumentacji;
 • Zmiany (dostosowanie) we wzorach obliczeń wyników informacji dla opracowania własnej dokumentacji technicznej.

NERW – HARMONOGRAM SZKOLEŃ z podziałem na grupy

– Wszystkie szkolenia rozpoczynają się o godzinie 8:15 (każdego dnia)
Harmonogram-szkolen-NERW-zadanie-nr-40.pdf

GRUPY SZKOLENIOWE – osoby zapisane

 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
– puste miejsca oznaczają możliwość zapisania do danej grupy, przy czym grupa nr 4 (dedykowana studentom niestacjonarnym) nie ma limitu osób

Uprawnienia budowlane - 26042022
Download 134.9 KB

 

ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE
– puste miejsca oznaczają możliwość zapisania do danej grupy, przy czym grupa nr 4 (dedykowana studentom niestacjonarnym) nie ma limitu osób

Zarządzanie w budownictwie - 26042022
Download 142.5 KB

 

BHP W BUDOWNICTWIE
– puste miejsca oznaczają możliwość zapisania do danej grupy, przy czym grupa nr 4 (dedykowana studentom niestacjonarnym) nie ma limitu osób

BHP - 26042022
Download 136.4 KB

 

BIM W BUDOWNICTWIE
– wszystkie zajęcia online (bez limitu osób)

BIM - 26042022
Download 133.9 KB

Ważne dokumenty dla uczestników szkoleń:

3a_NERW oświadczenie i dane uczestnika studenta_2019.03
Download 183.3 KB