ZM

ZM (Zakład Mostów):


Marcin Wróbel

mgr inż.
Specjalista naukowo-techniczny

Pokój: 336
Tel.: +48 22 234-63-02
m.wrobel@il.pw.edu.pl

Henryk Zobel

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 438
Tel.: +48 22 825-72-89
h.zobel@il.pw.edu.pl

Wojciech Trochymiak

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 437
Tel.: +48 22 825-90-75
w.trochymiak@il.pw.edu.pl

Radosław Oleszek

mgr inż.
Asystent

Pokój: 337
Tel.: +48 22 234-56-95
r.oleszek@il.pw.edu.pl

Thakaa Al-Khafaji

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 442
Tel.: +48 22 234-63-96
th.alkhafaji@il.pw.edu.pl

Wojciech Karwowski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 430b
w.karwowski@il.pw.edu.pl

Grażyna Borończyk-Płaska

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 437
Tel.: +48 22 825-90-75
g.boronczyk-plaska@il.pw.edu.pl

Skip to content