Praca naszego studenta została doceniona w pierwszej edycji konkursu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad!

Praca naszego studenta została doceniona w pierwszej edycji konkursu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad!

 

W kategorii Drogowe obiekty inżynierskie drugie miejsce zajął Adam Kasprzak za pracę magisterską pt. „Wpływ sezonowych zmian temperatury na grunt zasypowy w moście zintegrowanym”. Praca została zrealizowana na Wydziale Inżynierii Lądowej. Jej promotorami byli dr hab. inż. Grzegorz Kacprzak i mgr inż. Radosław Oleszek.

W mostach zintegrowanych konstrukcja nośna połączona jest bezpośrednio z przyczółkami, a siły przekazywane są bez pomocy łożysk. Charakterystyka tych obiektów sprawia, że są szczególnie wrażliwe na zmiany temperatury (sezonowe i dobowe). Wymaga to więc specjalnego podejścia na etapie obliczeń. W nagrodzonej pracy przedstawiono obliczenia dla mostu żelbetowego o rozpiętości 26,5 m. Obliczenia przeprowadzono w kilku wariantach, uwzględniając różne warunki betonowania, różne przyjęte modele konstytutywne i stopień zagęszczenia gruntu zasypowego.

W konkursie „Innowacje w drogownictwie” wyłoniono najlepsze prace dyplomowe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie), których wyniki mogą być zastosowane w drogownictwie. Konkurs ma na celu również promowanie idei przedsiębiorczości i innowacyjności wśród społeczności akademickiej. Pełne wyniki są dostępne na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.