Poszukiwani studenci do realizacji zadań w projekcie:

„Technologia wytwarzania innowacyjnych samoczyszczących się prefabrykowanych elementów elewacyjnych i nawierzchniowych poprawiających jakość powietrza”

 

ZAKRES PRAC: wsparcie przy prowadzeniu badań laboratoryjnych, pomoc przy wykonywaniu pomiarów, obróbce i archiwizacji danych, praca przy tworzeniu raportów merytorycznych, wypełnianie poleceń kierownika B+R w ramach projektu „Technologia wytwarzania innowacyjnych samoczyszczących się prefabrykowanych elementów elewacyjnych i nawierzchniowych poprawiających jakość powietrza” w ramach zadania 4 “Opracowanie składów farb dyspersyjnych o właściwościach fotokatalitycznych” oraz zadania 5 „Opracowanie składu i sposobu wytwarzania zapraw cementowych o właściwościach fotokatalitycznych”

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa zlecenia

LICZBA REKRUTOWANYCH OSÓB: 2

PLANOWANY TEMIN ZATRUDNIENIA: 01.02.2022 – 30.06.2022

WYMIAR ZATRUDNIENIA: średnio każda z osób 72 h/m-c (360 h w okresie 01.02.2022 – 30.06.2022)

W przypadku zainteresowania współpracą możliwe jest wydłużenie zatrudnienia do zakończenia realizacji projektu tj. maksymalnie do dnia 31.12.2023 i zaangażowanie w innych zadaniach w ramach projektu. W przypadku wydłużenia okresu zatrudnienia uzgodniony zostanie okres oraz miesięczny wymiar zaangażowania.

WYMAGANIA:

  • student na kierunku budownictwo,  mile widziany student na specjalności z zakresu technologii betonu
  • zainteresowanie tematyką projektu i doświadczenie w realizacji prac badawczych lub pomocniczych w zakresie technologii betonów specjalnych, chęć realizacji pracy dyplomowej w tematyce projektu
  • wiedza z zakresu technologii betonu i technologii betonów specjalnych

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres wjr@il.pw.edu.pl w terminie do 27.01.2022 r. do godziny 16.00. Oferta składa się z dwóch stron, więc prosimy o podpis w miejscu wyznaczonym na formularzu ofertowym oraz o parafowanie treści ogłoszenia.

Formularz ofertowy TMS (.docx)