Nagroda IDUB za najlepszy wynik w rekrutacji do Szkół Doktorskich PW

Nagroda IDUB za najlepszy wynik w rekrutacji do Szkół Doktorskich PW

Mateusz Frydrych –  doktorant I roku w Szkole Doktorskiej nr 5 kilka tygodni temu został nagrodzony przez Koordynator Biura Projektu IDUB PW Panią prof. dr hab. inż. Małgorzatę Lewandowską oraz Pana Prorektora ds. Nauki Pana prof. dr hab. inż. Mariusza Malinowskiego, za otrzymanie najlepszego wyniku w rekrutacji do Szkół Doktorskich PW zdobywając 29/30 punktów.

Gratulujemy!

Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Kacprzak
Promotora pomocniczy: dr inż. Paweł Nowak