Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM (mpiBIM) – zapisy

Zapraszam do zapisów na „międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM” (mpiBIM) – nowatorski przedmiot na Politechnice Warszawskiej, w którym, w odróżnieniu do standardowych zajęć uczelnianych, celem jest praktyczne ćwiczenie współpracy międzybranżowej z pomocą narzędzi i procesów BIM.

W trakcie zajęć mpiBIM studenci z pięciu wydziałów (Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydziału Elektrycznego i Wydziału Zarządzania) po raz pierwszy na studiach mają do czynienia ze współpracą międzybranżową, czyli muszą odpowiedzieć na pytania: jakie rozwiązanie spośród kilku należy wybrać jako najlepiej realizujące zadany cel, czy akceptują propozycję architektów lub instalatorów, jak można wspólnie rozwiązać problem, aby uniknąć kolizji. Projekt mpiBIM stanowi bardzo dobrą okazję do testowania niekonwencjonalnych rozwiązań technicznych, doskonalenia umiejętności korzystania z programów do modelowania BIM lub analiz inżynierskich, poznania sposobu pracy innych branż (arch., instal.), praktycznego ćwiczenia pracy zespołowej nad wspólnym projektem.

Z uwagi na konieczność zakończenia prac projektowych w okresie jednego semestru (15 tygodni), założono, że projekt składa się z dwóch faz: koncepcyjnej oraz technicznej. Zajęcia podzielono na międzybranżowe koordynacyjne i wewnątrzbranżowe. Kluczowe decyzje podejmowane są na spotkaniu wielobranżowym, a rozwiązania zagadnień branżowych przygotowywane są w trakcie spotkań na wydziałach.

Z uwagi na dużą liczbę godzin pracy (90+90) oraz przypisaną liczbę punktów ECTS (9) do mpiBIM, studenci WIL biorący udział w tych zajęciach mogą skorzystać z indywidualnego planu studiów (zgodnie z Regulaminem studiów na PW), czyli mogą zrezygnować z kilku przedmiotów, oczywiście pod warunkiem zachowania minimalnej liczby ECTS na jeden semestr (30 p.), za zgodą opiekana naukowego i Dziekana WIL PW.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.

 

dr inż. Ireneusz Czmoch
ireneusz.czmoch@pw.edu.pl

 

PDF: mpibim 2022_Rekrutacja na WIL