Międzywydziałowy Projekt Interdyscyplinarny BIM, edycja 2021/2022 (sem. zimowy)

Międzywydziałowy Projekt Interdyscyplinarny BIM, edycja 2021/2022 (sem. zimowy)

Studentów zainteresowanych udziałem w kolejnej edycji projektu mpiBIM 2021/2022 (sem. zimowy) prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: dr inż. Ireneuszem Czmochem: i.czmoch@il.pw.edu.pl

 

ZMBiZI fakultet – mpiBIM (PDF)

 

Studenci z pięciu Wydziałów (Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Zarządzania) tworzą wielobranżowe zespoły, których zadaniem jest przygotowanie interdyscyplinarnego projektu budowlanego.

Narzędziem współpracy i koordynacji jest cyfrowy model BIM, zawierający nie tylko informacje geometryczne, ale również inne wprowadzone przez uczestników procesu projektowego. Zasadniczym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji w zespole interdyscyplinarnym, z pomocą narzędzi, technik i procesów BIM.

W odróżnieniu od „tradycyjnego” projektowania, w którym każda branża działa oddzielnie i jedynie korzysta z rozwiązań już wypracowanych przez poprzedników, w trakcie mpiBIM już od początku wszyscy studenci aktywnie uczestniczą w powstawaniu projektu.