Medal im. Profesora Romana Ciesielskiego dla Profesora Piotra Woyciechowskiego

Kapituła Medalu im. Profesora Romana Ciesielskiego przyznała w 2021 roku medal Profesorowi Piotrowi Woyciechowskiemu za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie inżynierii lądowej i wyróżniającą się działalność społeczną na rzecz budowania autorytetu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz wierność ideałom Związku.

Gratulujemy !!!