Ogłoszenie konkursu na najem lokalu użytkowego na terenie WIL (dawna PAKAMERA)

 

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ogłasza Konkurs na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 110,24m2, znajdującego się w budynku przy Al. Armii Ludowej 16 w Warszawie. Lokal będzie dostępny do najmu od 01.09.2022, dotychczas był wykorzystywany na cele gastronomiczne.

Przeznaczenie – nieuciążliwa działalność gastronomiczna lub z elementem małej gastronomi, zapewniającej możliwości korzystania z bufetu i obiadów studentom oraz pracownikom Politechniki Warszawskiej. Termin składania ofert upływa z dniem 05.08.2022.

 

Informacje dodatkowe:

 

I. Charakterystyka lokalu

Lokal o łącznej powierzchni 110,24m2, składa się z: sali jadalnej o powierzchni 83,54m2, zaplecza o pow. 7,02m2, części kuchennej 6,7m2 z odpowiednimi przyłączami oraz magazynu z toaletą dla obsługi o pow. 12,98m2. Lokal znajduje się na 1-szym piętrze gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej i posiada 3 wejścia: główne dla gości, bezpośrednio do kuchni i magazynu. Lokal usytuowany jest w szczycie budynku od strony ul. Polnej/Podolskich, co pozwala na użycie jego witryn okiennych do komunikacji promocyjnej.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: budynki biurowe, obiekty dydaktyczne PW, domy wielorodzinne, zabudowa usługowa. Nieruchomość zlokalizowana jest przy dużym węźle komunikacji miejskiej: metro, autobusy. Lokal wyposażony jest w wodę z sieci wodociągu miejskiego, standardową kanalizację z odprowadzaniem ścieków do sieci miejskiej (niezbędna instalacja osadnika tłuszczów), prąd. Ogrzewanie z sieci miejskiej.

 

II. Wybrane zdjęcia obiektu

 

Uwaga: przedstawione na zdjęciach elementy wyposażenia kuchni i wyposażenia ruchomego pomieszczeń stanowią własność poprzedniego dzierżawcy, mają jedynie charakter przykładowy i nie stanowią części niniejszej oferty. Lokal do samodzielnego wyposażenia.

 

III. Kryteria konkursu

Przy wyborze najemcy będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  1. Parametry finansowe: proponowana wysokość czynszu dzierżawnego, stabilność finansowa oferenta, referencje.
  2. Doświadczenie w prowadzeniu podobnej działalności gastronomicznej dla instytucji państwowych.
  3. Przedstawiona oferta gastronomiczna: poziom proponowanych cen i zakres asortymentu.
  4. Charakter działalności: poziom jej uciążliwości, możliwe jej powiązanie z celami statutowymi PW, korzyści dla społeczności lokalnej wynikające z proponowanej działalności

 

IV. Sposób składania ofert

Mailowo na adam.marek.zalewski@pw.edu.pl
lub listownie, z dopiskiem na kopercie „Oferta najmu” na adres:

Biuro Dziekana
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

 

Oferta powinna zawierać: dane identyfikacyjne i kontaktowe oferenta, rodzaj proponowanej działalności wraz z opisem oferty gastronomicznej, preferowaną datę jej rozpoczęcia, propozycję czynszu najmu i inne przydatne zdaniem oferenta informacje związana z zakresem i kryteriami konkursu. O wynikach konkursu powiadomimy wszystkich oferentów do 19.08.2022.

Dodatkowe pytania dotyczące najmu można kierować na adres mailowy zarządcy nieruchomości: adam.marek.zalewski@pw.edu.pl. Na odpowiedź zastrzegamy sobie 2 dni robocze. Przed złożeniem oferty możliwe jest obejrzenie lokalu, po uprzednim umówieniu się.

Zachęcamy Państwa do współpracy z PW, należącą do pierwszej trójki uczelni wyższych w Polsce!