Kongres Budownictwa Polskiego – relacja

Kongres Budownictwa Polskiego – relacja

W dniach 12-13 kwietnia 2022 r. w Poznaniu odbył się Kongres Budownictw Polskiego. Organizatorami wydarzenia byli Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Grupa MTP. Obrady zostały podzielone na sześć bloków tematycznych:

  • Dobre Prawo, Dobre Budownictwo,
  • Ekonomia i finanse,
  • Rynek pracy i kształcenie
  • Budownictwo i infrastruktura w obecnej dekadzie
  • Innowacje i nowe technologie,
  • Energia i środowisko

W wydarzeniu uczestniczyły osoby kształtujące polski sektor budowlany: przedstawiciele wiodących firm budowlanych, kancelarii prawnych, związków oraz stowarzyszeń branżowych. W dyskusjach uczestniczyli również przedstawiciele świata nauki: prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan WIL PW, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Dziekan WIL PK, dr inż. Tomasz Piotrowski, dr inż. Szymon Firląg oraz dr inż. Krzysztof Kaczorek, adiunkci z WIL PW, a także dr inż. Jarosław Górecki, adiunkt z PBS. Prof. Garbacz przewodniczył obradom sesji poświęconej Innowacjom i nowym technologiom, zaś jednym z panelistów był dr Piotrowski – jako Przewodniczący Grupy Roboczej ds. BIM przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Natomiast prof. Szarata, dr Kaczorek i dr Górecki dyskutowali w ramach sesji na temat runku pracy i kształcenia.  Ponadto, w gronie sygnatariuszy Rady Koordynacyjnej Organizacji Przedsiębiorców Budowlanych znaleźli się dr inż. Szymon Firląg – Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa oraz dr inż. Krzysztof Kaczorek – Prezes Polskiego Towarzystwa Politechnicznego. Środowisko budowlane jednoznacznie poparło przedstawione przez przedstawicieli świata nauki stanowiska dotyczące między innymi implementacji Building Information Modeling, zwiększenia nacisku na budownictwo niskoemisyjne czy dążenie do jednolitych studiów magisterskich na kierunku budownictwo. Istotną częścią Kongresu była sesja pt. Budownictwo i infrastruktura w obecnej dekadzie. W panelu uczestniczył Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, Przewodniczący Rady Uczelni PW, podkreślając między innymi konieczność współpracy branży budowlanej z uczelniami w obszarze taksonomicznych uwarunkowań działalności budowlanej. Należy odnotować także wysoko oceniony koncert zespołu PW Engineers Band.

Warto dodać, że Kongres nie zakończył się jedynie przedstawieniem postulatów, a dzięki wspomnianej Radzie Koordynacyjnej, którą sygnowało 19 wiodących organizacji branżowych, prace nad wdrożeniem wspomnianych postulatów będą dalej prowadzone. Kolejny Kongres Budownictwa Polskiego odbędzie się już za dwa lata. Z satysfakcją należy odnotować duży wkład pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej w przygotowanie tego ważnego wydarzenia.