Katalog usług B+R WIL PW

Zespoły badawcze zestawione w katalogu B+R Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zapewniają zestaw oferty badawczej dla budownictwa, począwszy od zaawansowanej diagnostyki, poprzez projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Katalog usług B+R WIL (PL)
Download 10.2 MB

 

Serdecznie zapraszam do współpracy.