Zespół Architektury,
Urbanistyki i Rysunku

ZAUiR

Kierownik Zakładu

Anna Tofiluk

dr inż. arch.
Adiunkt

Pokój: 315/314
Tel.: +48 22-234-57-47
a.tofiluk@il.pw.edu.pl

Informacje o zakładzie

Piotr Bujak

dr inż. arch.
Adiunkt

Pokój: 351
Tel.: +48 22 234-65-89
p.bujak@il.pw.edu.pl

Rafał Bujnowski

mgr inż. arch.
Starszy wykładowca

Pokój: 351
Tel.: +48 22 234-65-89
r.bujnowski@il.pw.edu.pl

Adam Dolot

dr inż. arch.
Starszy wykładowca

Pokój: 351
Tel.: +48 22 234-65-89
a.dolot@il.pw.edu.pl

Eliza Maciejewska

dr inż. arch.
Adiunkt

Pokój: 314
Tel.: +48 22 234-57-47
e.maciejewska@il.pw.edu.pl

Marek Neubart

mgr inż. arch.
Starszy wykładowca

Pokój: 351
Tel.: +48 22 234-65-89
m.neubart@il.pw.edu.pl

Anna Tofiluk

dr inż. arch.
Adiunkt

Pokój: 315/314
Tel.: +48 22-234-57-47
a.tofiluk@il.pw.edu.pl

Główne kierunki działalności naukowej i dydaktycznej:

 • projektowanie architektoniczne, zagadnienia związane z urbanistyka i planowaniem przestrzennym;
 • architektura zrównoważona i prośrodowiskowa, rozwiązania istotne w kontekście zmian klimatycznych, budownictwo energooszczędne i pasywne;
 • miasto i woda;
 • współczesna architektura prefabrykowana;
 • projektowanie uniwersalne;
 • rola współpracy i dialogu międzybranżowego w projektowaniu;
 • projekty rewitalizacji, modernizacji, adaptacji obszarów i budynków;
 • zasady sporządzania dokumentacji budowlanej, rysunku technicznego i odręcznego dotyczące ich zapisu i odczytu, wykorzystanie CAD do sporządzania rysunków architektoniczno-budowlanych.

Zakres proponowanych usług naukowo-badawczych:

 • usługi z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego wraz z koordynacją projektów branżowych obiektów typowych i nietypowych;
 • inwentaryzacje i sporządzanie opracowań towarzyszących dokumentacji budowlanej – wizualizacji i makiet;
 • projekty rewitalizacji, modernizacji, adaptacji obszarów i budynków.
Pozostałe jednostki w ramach Instytutu