DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
mają zaszczyt zaprosić na WYDZIAŁOWĄ UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

która odbędzie się w dniu 30 września (piątek) 2022 roku o godz. 14:30
w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

1. Hymn Państwowy
2. Otwarcie uroczystości i przywitanie gości
3. Przemówienie Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej
4. Wystąpienie JM Rektora Politechniki Warszawskiej
5. Uroczysta immatrykulacja
6. Wystąpienie przedstawiciela studentów
7. Wręczenie dyplomów i nagród
8. Wykład inauguracyjny prof. dr. inż. Andrzeja Nowaka, dr. h.c. PW, Auburn University, USA pt. „BUDUJMY BEZPIECZNIEJ”
9. Gaudeamus igitur