Działy Obsługi Wydziału

Biuro Dziekana

Teresa Banasiak

mgr
starszy specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 112
Tel.: +48 22 234-56-70
Fax.: +48 22 825-88-99
t.banasiak@il.pw.edu.pl

Katarzyna Zaręba

mgr
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 111
Tel.: +48 22 234-65-95
Tel.: +48 22 825-59-37
Fax.: +48 22 825-88-99
biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Barbara Symko

pełnomocnik kwestora

Pokój: 143
Tel.: 22 234-51-61
Tel.: 22 234-64-69
Fax.: 22 234-51-61
b.symko@il.pw.edu.pl

Lucyna Alachamowicz

specjalista ds. finansowych

Pokój: 142
Tel./fax.: +48 22 234-65-48
l.alachamowicz@il.pw.edu.pl

Anna Błaszczyk

mgr inż.
specjalista ds. finansowych

Pokój: 119
Tel./fax.: +48 22 234-56-77
a.blaszczyk@il.pw.edu.pl

Izabela Kaniuka

mgr
starszy referent ds. finansowych

Pokój: 142
Tel.: +48 22 234-64-69
i.kaniuka@il.pw.edu.pl

Małgorzata Żak-Klimczak

specjalista ds. finansowych

Pokój: 119
Tel.: +48 22 234-66-84
m.zak@il.pw.edu.pl

Marianna Kowalska

mgr
specjalista ds. finansowych

Pokój: 119
Tel.: +48 22 234-66-85
m.kowalska@il.pw.edu.pl

Jolanta Waszczuk

specjalista ds. finansowych

Pokój: 119
Tel.: +48 22 234-50-55
j.waszczuk@il.pw.edu.pl

Marianna Kowalska

mgr
specjalista ds. finansowych

Pokój: 119
Tel.: +48 22 234-66-85
m.kowalska@il.pw.edu.pl

Dział Gospodarczy

Lech Rożek

mgr
Kierownik działu

Pokój: 116
Tel.: +48 22 234-65-74
l.rozek@il.pw.edu.pl

Andrzej Bronisz

technik elektryk

Pokój: 716
Tel.: +48 22 234-50-94
a.bronisz@il.pw.edu.pl

Janusz Gugała

mistrz

Pokój: 716
Tel.: +48 22 234-50-94
j.gugala@il.pw.edu.pl

Zbigniew Wojtasiewicz

robotnik wysoko wykwalifikowany - malarz

Pokój: 716
Tel.: +48 22 234-50-94

Dział Zamówień Publicznych

Anna Piusińska

mgr
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 144
Tel./Fax.:+48 22 234-65-62
a.piusinska@il.pw.edu.pl

Magdalena Wawrowska

mgr
st. specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 144
Tel.: +48 22 234-50-95
m.wawrowska@il.pw.edu.pl

Dział Zarządzania Projektami i Systemami Informatycznymi

Andrzej Długołęcki

mgr
Kierownik działu

Pokój: 516
Tel.: +48 22 234-14-45
a.dlugolecki@il.pw.edu.pl

Elżbieta Brochmann-Niezgoda

specjalista ds. finansowych

Pokój: 515
Tel.: +48 22 234-64-58
e.brochmann@il.pw.edu.pl

Justyna Paluch

mgr
specjalista ds. finansowych

Pokój: 515
Tel.: +48 22 234-14-44
j.paluch@il.pw.edu.pl

Marta Paska-Obłoza

mgr inż.
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 525
Tel.: +48 22 234-65-15
m.paska@il.pw.edu.pl

Tomasz Dubilis

mgr inż.
główny specjalista ds. informatyki

Pokój: 18b
Tel.: +48 22 234-65-32
Tel./fax.: +48 22 825-72-39
t.dubilis@il.pw.edu.pl

Marcin Martyński

inż.
specjalista ds. informatyki

Pokój: 19b
Tel.: +48 22 234-65-32
Tel.: +48 22 825-72-39
m.martynski@il.pw.edu.pl

Ireneusz Plasota

samodzielny referent ds. informatyki

Pokój: 19b
Tel.: +48 22 234-65-32
Tel.: +48 22 825-72-39
i.plasota@il.pw.edu.pl

Tomasz Michalski

starszy informatyk

Pokój: 19b
Tel.: +48 22 234-65-32
Tel.: +48 22 825-72-39
t.michalski@il.pw.edu.pl