Dr inż. Jan Pełczyński laureatem konkursu SONATA 17 finansowanego przez NCN

SONATA jest skierowana do badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem aplikowania o grant. Konkurs służy wspieraniu osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań.

W tej edycji złożono 1139 wniosków, z których do finansowania wybrano 239. Wśród nich są cztery projekty z PW, w tym jeden z Wydziału Inżynierii Lądowej:

„Numeryczne i doświadczalne kształtowanie innowacyjnej struktury warstwowej na bazie drewna z rdzeniem z modułów tensegrity” – kierownik projektu: dr inż. Jan Pełczyński.

 

Pełne wyniki dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki