Dodatni wynik testu na koronawirusa u pracownika Wydziału IL

Dodatni wynik testu na koronawirusa u pracownika Wydziału IL

W związku z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa u pracownika Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej przypominamy o obowiązku przestrzegania obwiązujących regulacji wprowadzonych na czas pandemii.

Wszyscy, którzy mogli mieć styczność z osobą z pozytywnym wynikiem testu, zostali o tym fakcie powiadomieni zgodnie z wytycznymi i procedurami zalecanymi przez Sanepid i obowiązującymi w Politechnice Warszawskiej.

Wszelkie sprawy, które wymagają bezpośredniego kontaktu z pracownikami Wydziału, prosimy przeprowadzać z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy sytuacja absolutnie wymaga fizycznej obecności zalecany jest uprzedni kontakt w celu potwierdzenia spotkania z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa zalecanych w Zarządzeniu Rektora Politechniki Warszawskiej nr 33/2020.

Z powodu wyłączenia części pracowników z pracy ze względu na urlopy oraz zalecony zdalny tryb pracy mogą wystąpić trudności z komunikacją telefoniczną. Z tego względu zalecamy kontakt przez MS TEAMS i e-mail.