Decyzja nr 41/2021 (z 30 września 2021 roku)

Decyzja Dziekana z dnia 30 września 2021r w sprawie wprowadzenia zasad postępowania, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego studentów, doktorantów i pracowników na Wydziale Inżynierii Lądowej PW.

Decyzja Dziekana nr 41 z 30 wrzesnia 2021
Download 1.9 MB