[Aktualizacja] Cykl webinariów PSWNA "Drogi samorządowe – budowa, utrzymanie, recykling, jakość"

[Aktualizacja] Cykl webinariów PSWNA "Drogi samorządowe – budowa, utrzymanie, recykling, jakość"

PSWNA we współpracy z wydawnictwem Elamed (wydawcą m.in. magazynu Autostrady, Mosty oraz Kruszywa) organizuje cykl webinariów zatytułowany „Drogi samorządowe – budowa, utrzymanie, recykling, jakość”.

  1. Budowa (25-02-2021) – Eksperci PSWNA przeanalizują najważniejsze aspekty dotyczące budowy i pracy konstrukcji drogowej. Przedstawione zostaną podstawowe zasady warstwowej budowy nawierzchni drogowej oraz rola pakietu warstw asfaltowych w uzyskaniu oczekiwanej nośności i trwałości. Omówione zostanie jaki wpływ na trwałość całej konstrukcji nawierzchni ma poprawne wykonanie złączeń międzywarstwowych i dlaczego jest ono takie ważne. Zdefiniowane zostaną także przyczyny ogromnej popularności stosowania technologii asfaltowych do budowy dróg w Polsce i na świecie.
  2. Utrzymanie (18-03-2021) – Eksperci PSWNA doradzą jak prawidłowo dobrać technologię utrzymaniową uwzględniając specyfikę uszkodzeń nawierzchni. Omówione zostaną praktyczne zasady wykonania napraw i remontów przy użyciu różnych technologii: z zastosowaniem emulsji asfaltowych – „na zimno” jak i tradycyjnych z lepiszczem asfaltowym – „na gorąco”. Przybliżone zostaną aspekty techniczne zarówno technologii do napraw cząstkowych jak również powierzchniowych.
  3. Recykling (08-04-2021) – W ostatnim czasie w Polsce trwają prace nad dostosowaniem regulacji prawnych celem umożliwienia jak najszerszego zastosowania materiału z recyklingu, tj. destruktu asfaltowego do budowy dróg. Eksperci z PSWNA, którzy są aktywnie zaangażowani w ten proces przedstawią aktualne uwarunkowania prawne w tym aspekcie. Ponadto omówione zostaną
    specjalistyczne technologie z wykorzystaniem destruktu asfaltowego bezpośrednio na budowie – „in situ” z użyciem emulsji i lepiszczy asfaltowych jak również w wytwórniach mieszanek bitumicznych.
  4. Jakość (29-04-2021) – Eksperci PSWNA przedstawią przykłady jak poprzez przygotowanie właściwej dokumentacji można uzyskać sukces na budowie i do czego mogą doprowadzić błędne zapisy w dokumentach. Przybliżona zostanie praktyczna wiedza na temat najważniejszych czynników wpływających na jakość podczas wykonywania nawierzchni w technologii asfaltowej „na gorąco” oraz w technologiach emulsyjnych. Przedstawione zostaną cenne wskazówki na temat warunków utrzymania dobrej jakości podczas produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z granulatem asfaltowym.

Terminarz spotkań oraz opisy programów zaleźć można pod adresem: www.drogi-samorzadowe.pl