The Bridge

Politechnika Warszawska, we współpracy z zagranicznymi partnerami, uczestniczy w prestiżowym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską „The Bridge”. Projekt ten potrwa 36 miesięcy i ma na celu współpracę z ukraińskimi uczelniami w zakresie rozbudowy programów studiów magisterskich oraz dostosowania ich do wymagań nowoczesnego rynku pracy. Zakończy się on aktualizacją centrów BIM oraz opracowaniem nowych materiałów dydaktycznych, które zostaną wspólnie stworzone przez uczestników z Ukrainy i UE. Pozwoli to na wymianę doświadczeń w nauczaniu przedmiotów opartych na digitalizacji procesów budowlanych i technologii BIM oraz zrównoważonego rozwoju budynków i społeczności zgodnie z priorytetami Zielonego Ładu i gospodarki.

Do grona partnerów projektu należą:

 • PRYDNIPROVSKA STATE ACADEMY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
 • LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 • KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE
 • ODESSA STATE ACADEMY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
 • CHERNIHIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 • NGO „The Academy of Construction of Ukraine”
 • SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO
 • POLITECHNIKA WARSZAWSKA
 • RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN
 • SLOVENSKA KOMORA STAVEBNYCH INZINIEROV
 • INSTITUTE OF PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
 • MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

Ze strony Politechniki Warszawskiej w projekt zaangażowani są: dr inż. Jerzy Rosłon, dr inż. Bartosz Grzeszykowski, dr inż. Kostiantyn Protchenko, kierownik projektu z ramienia PW – dr hab. inż. Nabi Ibadov, profesor uczelni.