Zmiana terminów zwrotu na czas nauki zdalnej

W związku ze zdalnym trybem nauczania zmianie w Alephie uległy następujące terminy zwrotu:
  • terminy przypadające na dni 25 stycznia-9 lutego zostały zmienione na 23 lutego
  • terminy przypadające na dni 10 lutego-22 lutego zostały zmienione na 24 lutego
Zmianą nie zostały objęte egzemplarze, na których ciąży zamówienie.
Zmiana dotyczy tylko przesunięcia terminów zwrotów, które wypadały na czas nauki zdalnej.