Zapisy na przedmioty

Zapisy na przedmioty

Na studiach stacjonarnych na WIL obowiązują Państwa zapisy na przedmioty powtarzane oraz wybieralne tj.

– wybór tematyki wykładu z przedmiotu Fizyka I (sem.2 studiów I stopnia, zapisy po pierwszym wykładzie),

– przedmioty HES (sem.2 i sem.7 studiów I stopnia, sem.2 studiów II stopnia),

– przedmioty kierunkowe wybieralne (sem.7 studiów I stopnia),

– przedmioty specjalistyczne wybieralne (sem.2 i/lub zależnie od specjalności sem.3 studiów II stopnia),

– seminarium w jezyku obcym (sem.3 studiów II stopnia),

– lektoraty (studia I stopnia),

– zajęcia wychowania fizycznego (studia I stopnia).

Aktualne szczegółowe harmonogramy zapisów są dostępne poniżej.

Zapisy są możliwe po zalogowaniu na stronie USOSweb w zakładce: Dla studenta/Rejestracja.

Problemy związane z zapisami na przedmioty powtarzane, HES, kierunkowe, specjalistyczne należy zgłaszać w dziekanacie, a problemy związane z zapisami na lektoraty i zajęcia WF należy zgłaszać odpowiednio w Studium Języków Obcych lub Studium Wychowania Fizycznego.

 

Dokumenty


 

ST I sem.7 – lista przedmiotów do wyboru, semestr zimowy 2019 Adobe Acrobat Reader

ST II – wykaz przedmiotów do wyboru w sem.zimowym 2019, harmonogram zapisów Adobe Acrobat Reader

ST II sem.2 – plan przedmiotów wybieranych, przedmioty wybrane do realizacji Adobe Acrobat Reader 

ST_II_Wykaz przedmiotów wybieralnych, semestr letni 2020, harmonogram zapisów Adobe Acrobat Reader

ST_I_Wykaz przedmiotów HES do wyboru w sem. letnim 2020, przedmioty wybrane do realizacji, harmonogram zapisów Adobe Acrobat Reader

Zapisy na WF, semestr letni 2020 Adobe Acrobat Reader