ZMTMNiDS

Cezary Kraśkiewicz

mgr inż.
Asystent

Pokój: 622
Tel.: +48 22 234-15-37
c.kraskiewicz@il.pw.edu.pl

Marek Pawlik

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 339
m.pawlik@il.pw.edu.pl

Magdalena Złotowska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 421
Tel.: +48 22 234-50-92
m.zlotowska@il.pw.edu.pl

Paweł Tutka

mgr inż.
Asystent

Pokój: 420
Tel.: +48 22 234-63-81
p.tutka@il.pw.edu.pl

Marek Rudnicki

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 419
marek.rudnicki@il.pw.edu.pl

Wojciech Oleksiewicz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 404
Tel.: +48 22 234-64-90
w.oleksiewicz@il.pw.edu.pl

Roman Nagórski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 141
Tel.: +48 22 825-55-60
r.nagorski@il.pw.edu.pl

Rafał Michalczyk

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 421
Tel.: +48 22 234-50-92
r.michalczyk@il.pw.edu.pl

Karol Brzeziński

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 420
Tel.: +48 22 234-63-81
k.brzezinski@il.pw.edu.pl

Magdalena Ataman

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 238
Tel.: +48 22 234-64-70
m.ataman@il.pw.edu.pl

Skip to content